Film Bid'ah Cinta, merawat cinta dengan bid'ah

Wajah Islam di Indonesia terkenal sangat moderat dan dinamis. Beragam cara umat menerjemahkan ajaran Nabi Muhammad SAW dalam pikiran dan tindakan mereka. Ada yang dengan kepala tegak lurus ke depan hingga terkesan kaku. Ada yang bersahaja dan yang inovatif mencampurnya dengan tradisi nenek moyang. Dalam Islam, cara baru atau inovasi ini disebut bid’ah.

Read more...