Film “Surau dan Silek” heroisme Minangkabau

Pencak silat bagi masyarakat Minangkabau bukan hanya sebagai ketangkasan, tapi juga tuntunan hidup bernilai filosofi yang mengakar pada keyakinan beragama. Di surau tempat beribadah umat Islam, ketangkasan pencak silat diajarkan pada kebanyakan anak-anak lelaki di tanah Minang. Ada yang meyakini silat sebagai alat benteng perthanan diri sekaligus untuk mengalahkan musuh, tidak jarang pula yang menjadikan silat sebagai medium pengendalian diri dan mencari teman.

Read more...